Kayıtlar

Temmuz, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İnsan Vücudu Hakkında Kısa Kısa İlginç Bilgiler...

*Vücudumuzda bulunan yağla 7 iri sabun kalıbı yapabiliriz.

*O kadar çok karbon taşırız ki bunları bîr araya toplayıp kullanmak mümkün olsa; 9000 adet kurşun kalem yapabiliriz.2200 kibrite yetecek kadar fosforumuz, 250 gramdan fazla sürfürümüz, bir kaşık dolusu muz mağnezyummuş, 5 cm boyunda bir çivi yapacak kadar demirimiz vardır.

*Vücudumuzda 25 milyar oksijen alıcı kırmızı kan yuvarlakları bulunmaktadır. Bunları bir yüzey üzerine yayacak olursak 2570 metre karelik bir alanı kaplar.

*Bebekken 270 den fazla kemiğimiz varken, büyüdükçe bunların bazısı birbiriyle kaynaşarak sonunda sadece 206 kemikle kalırız.

*Kalbimiz normal olarak dakikada 70-72 kere atar. Bu atışa göre, 70 yaşındaki insanın kalbi 2500 milyon kere atmış ve bu süre içindede 167561600000 kilo kan, damarlarımıza pompalamıştır

*Normal bir vücut ısısı ile, insanın dayanabileceği en sıcak suyun ısısı 110°Cdir.

*Normal bir insan vücudunda bulunan elektrik, 25 Wattlık bir lambayı dakikalarca yakabilir.

*Esme…

Ülkelerin Paralarının İsimleri ve Anlamları...

Austral Arjantin Latince : "Australis" = güneyden gelen, güneyli. "Auster" = Güney rüzgarı

Balboa Panama Vasco Nunez de Balboa (1475-1519) , Pasifik Okyanusunu keşfeden ispanyol kaşif

Bolivar Venezuela Simon Bolivar'a itafen, 1825'te Bolivya'yı kuran Venezuella'lı devlet adamı.

Cent, Centavo, Centime Çeşitli ülkeler Latince : "centum" = yüz, "yüzde bir" anlamında kullanılır.

Colon El Salvador, Costa Rica Americayı keşfeden Christofer Columbus'un (1451-1506) ispanyolca ismi.

Cordoba Nicaragua Francisco Fernandez Cordoba (1475-1526), Yucatan'ı keşfeden ispanyol kaşif.

Cruzado Brazil Portekizce "cruzar"-hac taşımak, fiilinden türeme, üzerinde haç bulunan eski Portekiz gümüş ve altın paralarına verilen isim.

Cruzeiro Brazil Portekizce "Cruz" - Haç kelimesinden

Dalasi Gambia Bir Gambia yerli ismi

Denar Makedonya "Dinar"dan türetilmiştir.

Dinar Çeşitli ülkeler Latince "Denarius" = Gümüş Para

Di…

'Sözler'le Atatürk...

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

Türk Milleti yeni bir iman ve kesin bir milli azim ile yeni bir devlet kurmuştur bu devletin dayandığı esaslar "Tam Bağımsızlık" ve "Kayıtsız Şartsız Milli Egemenlik"ten ibarettir.Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu Milli Egemenliktir. Milletin Kayıtsız Şartsız Egemenliğidir...

● Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneği kazanmamıştır.

● Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

● Ne mutlu Türküm diyene.

● Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elin…

Pandora ve Kutusu Hakkında...

Resim
Baş tanrı Zeus, tanrıların ateşini Olympos Dağı’ndan çalıp, insanlara götürerek ilk devrimi gerçekleştiren Prometheus’u ve ona yardım eden suç ortaklarını (erkekleri) cezalandırmak için binbir kötü düşünceye dalar.
Bütün kötülükleri beyin süzgecinden geçirdikten sonra aklına, bu kötülükleri içinde barındıran bir varlık yaratma fikri gelir. Bütün kötülükleri içinde barındıran bu varlığın adı ise ‘kadın’dır. Tabi bu varlığa kadın demeden önce yaradılış öyküsünü anlatmak yerinde olacaktır.
Baş tanrı Zeus, kadın yaratma fikrini hemen gerçekleştirmek için kolları sıvar. İlk olarak, oğlu olan demirci tanrı (sanatçı olarak da bilinir) Hephaistos’ a bir parça toprağı suyla karıştırarak bir kadın yapmasını söyler. Hephaistos, Zeus’un dediğini anında yapar ve usta becerisiyle kadına şeklini verir. Daha sonra ise bilgeliğin tanrıçası Athena, bu kadına el işlerini, beceriyi (dokuma, el sanatları vs.) öğretir ve süslü kuşağını bu kadının beline sarar.


Sıra kadını kadın yapan özellikleri…

Dünyadan İlginç Gerçekler...

Resim
Dünya nüfusunun yüzde 70'i, bugüne dek hiç çevir sesi duymadı.


Kenya'da bir ailenin gelirinin üçte biri rüşvete gidiyor


Mc Donalds'ın altın kemerini tanıyanların sayısı, Hıristiyan tacını tanıyanlardan fazla.


Brezilya'daki Avon kadınlarının sayısı, asker sayısından fazla

Her gün dünya nüfusunun yedide biri, yani 800 milyon insan aç kalıyor.

150'den fazla ülkede işkence var.

Dünyanın üçte biri savaş halinde

Sigara içenlerin yüzde 82'si gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor.

Bir Japon kadını ortalama 84 yıl, bir Botswanalı kadın sadece 39 yıl yaşıyor

Afrika'da 30 milyon kişi AIDS

Silahlı çatışmaların dörtte biri, doğal kaynakları ele geçirmek için yaşanıyor


ABD'de her hafta ortalama 88 öğrenci sınıfa silah getiriyor.


Her yıl 10 dil ölüyor.

Dünyada en az 300 bin düşünce suçlusu var.

İntiharla ölenlerin sayısı, çatışmalarda ölenlerden fazla.

Her yıl 2 milyon genç kız ve kadın sünnet ediliyor.
Sıradan bir İngiliz, günde yaklaşık 300 defa kameraya yakalanıyor.