18. Sone (Sonet XVIII)... [William Shakespeare]

Shall I compare thee to a Summer's day?

Seni bir yaz gününe benzetmek mi, ne gezer?


Thou art more lovely and more temperate:

Çok daha güzelsin sen, çok daha cana yakın:


Rough winds do shake the darling buds of May,

Taze tomurcukları sert rüzgârlar örseler,


And Summer's lease hath all too short a date:

Kısacıktır süresi yeryüzünde bir yazın:


Sometime too hot the eye of heaven shines,

Işıldar göğün gözü, yakacak kadar sıcak,


And often is his gold complexion dimm'd,

Ve sık sık kararı da yaldız düşer yüzünden;


And every fair from fair sometime declines,

Her güzel, güzellikten er geç yoksun kalacak


By chance, or nature's changing course untrimm'd:

Kader ya da varlığın bozulması yüzünden;


But thy eternal Summer shall not fade,

Ama hiç solmayacak sendeki ölümsüz yaz,


Nor lose possession of that fair thou ow'st,

Güzelliğin yitmez ki asla olmaz ki hurda;


Nor shall Death brag thou wander'st in his shade.

Gölgesindesin diye ecel caka satamaz


When in eternal lines to time thou grow'st:

Sen çağları aşarken bu ölmez satırlarda:


So long as men can breathe or eyes can see,

İnsanlar nefes alsın, gözler görsün elverir,


So long lives this, and this gives life to thee.

Yaşadıkça şiirim, sana da hayat verir.

Sonet XVIII, de William Shakespeare from blocsdelletres on Vimeo.

Bu blogdaki popüler yayınlar

1889 Şam'dan Güzel Bir Hikaye... [Kalenderi-Dehri Gezsen]

'Kadınım- Doğum(Şiir)'... Volkan Konak...

Hangi Marka Hangi Ülkenin... Meraklısına