Voltaire'in Kaleminden Türkler...

1694-1778 yılları arasında yaşayan ve Fransız Devrimi´nin fikir babası Fransa´da fikrin tamamen baskı altına alındığı bir dönemde ortaya koyduğu düşünceleriyle soyluları ve ruhban sınıfını son derece rahatsız eden iki kere tutuklandıktan Bastille Hapishanesi´ne atıldıktan sonra ülkesinden atılan ve İngiltere´ye sürgüne gönderilen Voltair´in Türkleri nasıl ifade ettiğini sizlerle paylaşmak istiyorum.
Despotizmin* Türk düşmanlığını kendisini meşru göstermek için bir dayanak ve tehdit unsuru olarak kullandığı yıllarda  Türklere haksızlık yapıldığını ve onların birer canavar olmadığını savunan Voltair  Türklerle ilgili şu tanımlamaları kaleme almış:

- Boş vakitlerini kötüye kullanmazlar* içlerinden pek azı birden fazla kadınla evlenir.

- Misafirperver* hoşgörü sahibi ve zannımdan fazla sözlerine sadıktırlar.


- Yenilebilse dahi boyunduruk altına alınamayan savaşçı bir millettir.


- Hür ve bağımsızdırlar. Aralarında hiçbir sınıf farkı yoktur. Devletteki görevleri dolayısıyla birer rütbeleri olabilir* ancak karakterleri hem sert ve dikbaşlı* hem de yumuşak ve sabırlıdır. Gururları çok yüksektir.


- Kafkas Dağı´ndan* Atlas Dağı´na* Epir´den Hindistan´ın en ücra köşesine kadar yerleşmiş bulunan Türkleri çekiştiriyor* onlara karşı durmadan kötü yazılar yazıyoruz. Ancak onların çoğunun bu kitaplardan haberi dahi yoktur.


- Türklerin sırtına yüklediğimiz iftiralar koskoca bir kitap olur. Ancak onlar dünyanın en güzel ve en büyük kesimine hakimdirler. Onlara küfürler savurmaktansa* o yerleri geri almaya çalışmak daha şık olur.


- Onlar* ülkeleri içinde* hatta devlet merkezlerinde Hıristiyanları hoş görür ve korurlar. İstanbul´daki Hıristiyan mahallesinin sokaklarında* paskalya yortusuna* ağır yürüyüşle yapılan ayinlere izin verildiği gibi* bu törenlerin başında dört yeniçeri muhafızlık yapar.


- Asilzadelik tanımazlar* yiğittirler* düello yapmazlar* kılıçlarını yalnızca harbe giderken taşırlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

1889 Şam'dan Güzel Bir Hikaye... [Kalenderi-Dehri Gezsen]

'Kadınım- Doğum(Şiir)'... Volkan Konak...

Hangi Marka Hangi Ülkenin... Meraklısına