Aşağıdaki 10 Ülkeyi Bakın Neler Strese Sokuyormuş...

Associated Press (AP) ajansı uluslararası araştırma şirketi Ipsos’un desteğiyle10 ülkede insanların en çok neleri kendileri için gerginlik kaynağı olarak gördüğüne ilişkin kamuoyu araştırması yaptı.

AP’nin haberine göre araştırma Avustralya Kanada Fransa İtalya Almanya Meksika Güney Kore İspanya İngiltere ve ABD’de 13-26 Kasım günleri arasında 1000’er kişiyle yapıldı.

En büyük stres kaynağı olarak iş ve mali durumun orta çıktığı araştırmanın sonuçları ülkelere göre şöyle:

Avustralya’da halkın üçte birinden fazlası (yüzde 35) işi en büyük stres kaynağı olarak görüyor. Avustralyalılar için ikinci büyük stres kaynağı yüzde 27 oranla mali durumüçüncüsü de yüzde 24 oranla aile hayatı çıktı ve halkın yüzde 77’si günlük hayatında sık sık ya da zaman zaman stres yaşadığını belirtti.

Kanada’da da halkın yüzde 76’sı günlük hayatında sık sık ya da zaman zaman gerginlik yaşadığını söylerken en büyük stres kaynağı olarak yüzde 32’si işlerini yüzde 28’i mali durumu gösterdi.

Fransa’da da katılımcıların yaklaşık yarısı (yüzde 45) zaman zaman ya da sık sık hayatlarının kontrolleri dışına çıktığını hissettiğini söyledi.

Fransızlar da yüzde 30’ar oranla işi ve maddi durumu en önemli stres kaynakları olarak gösterdi.

Almanların da yüzde 51’i günlük hayatlarında sık sık ya da zaman zaman stres hissettiklerini söylerken hayatlarının zaman zaman kontrollerinin dışına çıktığını düşündüklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 28 çıktı.

İtalyanların da yüzde 34’ü işlerini yüzde 20’si mali durumu en büyük stres kaynağı olarak gösterirken yüzde 73’ü günlük hayatlarında zaman zaman ya da sık sık stres hissettiklerini söyledi.

Meksika’da günlük hayatlarında stres hissedenlerin oranı yüzde 45. Meksikalılarınyüzde 38’i en büyük stres kaynağı olarak mali durumu yüzde 20’si işlerini gösterdi.

İspanyolların da yüzde 61’i günlük hayatlarında stres yaşadıklarını belirtti veyüzde 34’ü kendileri için en önemli stres kaynağının işleri olduğunu ifade etti.

Araştırma yapılan ülkelerden günlük hayatta stres yaşadıklarını söyleyenlerin oranının yüzde 81 ile en yüksek çıktığı yer olan 

Güney Kore’de de yüzde 33 oranla iş yüzde 28 oranla da mali durum en önemli stres kaynağı olarak ortaya kondu.

İngiltere de halkın yüzde 51’si sık sık ya da zaman zaman hayatlarının kontrollerinin dışına çıktığını hissettiklerini belirtirken yüzde 32’si mali durumu yüzde 26’sı işi en önemli stres kaynağı olarak işaret etti.

ABD’de de katılımcıların dörtte üçü günlük hayatlarında sık sık ya da zaman zaman stres hissettiklerini ifade ederken yüzde 34’ü mali durumu yüzde 26’sı işi en önemli stres kaynağı olarak gösterdi.

Bu blogdaki popüler yayınlar

1889 Şam'dan Güzel Bir Hikaye... [Kalenderi-Dehri Gezsen]

'Kadınım- Doğum(Şiir)'... Volkan Konak...

Hangi Marka Hangi Ülkenin... Meraklısına