Şubat Ayı'nın Kısa Oluşunun Hikayesi...

Julius Sezar takvimdeki karışıklıkları çözmesi için Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes'e emir verir.
Sosigenes de takvimin ilkelerini şöyle saptar:

Her yıl 365 gündür.
Her yıldan 6 saat artar.
Artan saatler 4 yılda bir bir tam gün eder.
Dördüncü yıla bir gün olarak eklenir.
O yıl 366 gün olur.

366 gün 12 eşit parçaya bölünmediği için 6 ay 30 gün diger 6 ay 31 günden oluşur.
Peki 365 gün çeken yıllarda aylara göre dağılım nasıl olmalı?

Yüce Sezar emir verir :
365 gün çeken yıllarda en son aydan bir gün düşülsün.O zamanlar yılbaşı mart ayında.
Yani şubat yılın son ayı.
7 = September
8 = October
9 = November
10 = December da buradan geliyor

Böylece Şubat ayı 4 yılda bir 30 gündiğer yıllarda 29 gün olmuş.
Yüce Sezar bununla da yetinmeyip aylardan birine kendi ismini vermiş :
JULIUS yani JULY (temmuz).

Sonradan imparator olan Augustus Sezar'dan aşağı kalmamış ve sonraki aya kendi ismini vermiş :
AUGUSTUS yani AUGUST.
Ancak Julius Sezar'in ayı 31 günken Augustus'un ayı 30 gün olur mu ?

O da emir vermiş :
Yılın son ayından 1 gün daha alınbenim ayımı da 31 gün yapın !
Zavallı Şubat'tan 1 gün daha alınmış ve Ağustos'a eklenmiş.

O gün bu gündür Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün diğer yıllarda 28 gün
Sezar'ın ayı Temmuz ve Augustus'un ayi Agustos da peşpeşe 31 gün
oluvermisler.

Bu blogdaki popüler yayınlar

1889 Şam'dan Güzel Bir Hikaye... [Kalenderi-Dehri Gezsen]

'Kadınım- Doğum(Şiir)'... Volkan Konak...

Hangi Marka Hangi Ülkenin... Meraklısına