Enerjimizi Tüketen ve Yenileyen Durumlar...

Enerjinizi tüketen birinci grup faktör:

Çevrenizdeki insanları memnun etmeye çalışırken şevkinizin kırıldığını moralinizin bozulduğunu hissettiğiniz durumlar. Mutlu ettiğiniz insanların sizi hiç düşünmemesi. Sevilmediğiniz ve fark edilmediğiniz hissine kapılmanız.

Enerjinizi yenileyen birinci grup faktör:

Sınırlarınızı çizmek ve kendinize zaman ayırmak. Beklentisiz olacak seviyede fedakârlıkta bulunmak. Sizi ümit kırıklığına ve moral bozukluğuna uğratmayacak bir arkadaş çevresi bulmak veya böyle bir semte taşınmak.

Enerjinizi tüketen ikinci grup faktör: 

Kendi şahsî hayatınızı yaşayamamak veya başkalarının hayatı içinde kaybolup gitmek. Kuralları belirsiz ve çerçevesi net olmayan iş ve bağlantılara girmek ve tek taraflı tüketilmek. Öncelikle üzerindeki haklara riayet etmeden ve hizmetlerini uzun vâdeli düşünmeden daha ziyade hissî mülâhazalarla başka insanları mutlu etmeye çalışmak.

Enerjinizi yenileyen ikinci grup faktör:

İç dünyanızı (gönlünüzü) keşfetmeye iç âleminizi düzene koymaya içinizdeki sese (vicdan gönül ve unutulmuş ihmal edilmiş meşru istekleriniz) kulak vermeye ve onunla diyaloga geçmeye vesile olan sadece size ait bir zaman dilimi… Sizden istenenlere hayatın uzun soluklu bir koşu olduğunu unutmadan gerektiğinde ‘hayır’ diyebilmek.

Enerjinizi tüketen üçüncü grup faktör:

Bütün vaktinizi vazife ödev ve mesuliyetlere ayırmanız. Kaybettiğiniz his enerjinizi geri kazanmak için tek çare olarak yiyeceklere yapışarak hantallaşmanız ve modern çağın salgın hastalığı şişmanlığa yakalanarak moral çöküntüsü yaşamanız.

Enerjinizi yenileyen üçüncü grup faktör: 

Hayatınızdaki vazife ve mesuliyetlerinizin arasına eğleneceğiniz huzur duyacağınız rahatlayacağınız aktiviteler serpiştirmeniz.

Enerjinizi tüketen dördüncü grup faktör: 

Kıskançlık ve haset duygusunun sizi kuşatmasına izin vermeniz. Bu duygu his enerjinizi tüketir ve sizi bunalıma sürükler. Kendini sürekli başkalarıyla kıyaslamak kişiyi hırslandırır ve şekvaya sürükler.

Enerjinizi yenileyen dördüncü grup faktör: 

Kişi hayatında dâima kendinden daha kötü durumda olanları düşünerek şükran hisleri içinde bulunmalı ve kanaat etmelidir. Çünkü bu insanın his enerjisini çoğaltır. Ayrıca her insanın mutlaka bir zayıf tarafı olduğu unutulmamalıdır. Herkesin bu dünyada bir şekilde (mal can veya evlâtla) imtihanda olduğu hiç akıldan çıkarılmamalıdır. Teslim ve tevekkülle aşk ve şevk korunmalıdır.

Enerjinizi tüketen beşinci grup faktör: 

Sürekli üzüntülü depresif ve melankolik bir ruh hâli içinde bulunmak. Değiştirilemeyecek şeylere karşı sürekli üzüntü duymak kaza hükmü giymiş şeylere karşı isyan içinde bulunmak olmamış şeyler için de tembelce bekleyişe geçmek insanın his enerjisini tüketir.

Enerjinizi yenileyen beşinci grup faktör: 

Topluma karışmak takım veya grup hâlinde bir şeyler yapmak üzüntü ve depresyonun ilâcıdır. Diğer yandan kaderin hükmüne razı olmak teslim ve tevekkül içinde bulunmak sabır kuvvetini içinde bulunulan âna yoğunlaştırmaktır.

Enerjinizi tüketen altıncı grup faktör: 

Bitmemiş işler yarım kalmış ödev ve projeler insanın aşk ve şevkini azaltarak his enerjisini vakumlar. Kişinin vermiş olduğu kararları; “Acaba yanlış mı yaptım?” şeklinde sürekli zihninde kurgulaması ve bunu bir takıntı hâline getirmesi.

Enerjinizi yenileyen altıncı grup faktör: 

Mükemmel kararlar verme takıntısından vazgeçip tercihlerini yaparak derhal harekete geçmek. Birikmiş ödev ve projelerinize uzun zaman geçmesine rağmen yeterli ve uygun vakit bulamıyorsanız ‘Onu yapmak istemiyorsunuz!’ demektir. Dolayısıyla onu yapma fikrini kafanızdan silin! Yeni iş ve projelerini sürüncemede bırakmayın tamamlayarak yola devam edin!

Enerjinizi tüketen yedinci grup faktör: 

Yerine getirebileceğinizden fazla vaatlerde bulunarak mesuliyet altına girmeniz her projeye her davete hemen ‘Evet ben de varım!’ demeniz enerjinizi tüketir. Sınırlı bir ömürde sınırlı kabiliyet ve enerjiyle ancak sınırlı iş ve projede görev alabileceğinizi unutmayın!

Enerjinizi yenileyen yedinci grup faktör:

Bir maratona benzeyen dünya hayatında kendi işinizde başarılı oldukça başkalarına daha fazla yardımcı olabileceğinizi unutmayın. Kendi hayatında başarısı olmayanların başkalarına yardımcı olma ihtimali de düşüktür.

Enerjinizi tüketen sekizinci grup faktör:

Sürekli risk almak kaybetmeye devam etmek kişinin aşk ve şevkini tüketir. İlk kayıp ve başarısızlık bir risktir alarmdır. Ders alınırsa insan için öğreticidir ve iyi bir tecrübedir. Fakat sürekli kaybetmek ve bundan ders çıkarmamak insanı çökerten ve ümitsizliğe sevk eden bir durumdur.

Enerjinizi yenileyen sekizinci grup faktör: 

Öncelikle kendi yanlışlarınızla yüzleşin; hatalarınıza ağlayabildiğiniz kadar ağlayın ve kendinizle hesaplaşın! İyice rahatlayıp boşaldıktan sonra çevrenizdeki liyakatli kişilerle istişare ederek ve geçmiş tecrübelerinizden ders alarak hayata geri dönün ve bir şeyler yapmaya çalışın!

Bu blogdaki popüler yayınlar

1889 Şam'dan Güzel Bir Hikaye... [Kalenderi-Dehri Gezsen]

'Kadınım- Doğum(Şiir)'... Volkan Konak...

Hangi Marka Hangi Ülkenin... Meraklısına