"Kendimi Yıkmaya Hakkım Var" [Kim Young-Ha]
geceleri çok geç saatlerde uyurum..
benim için hayatımın yüzde altmış beşi intihardır ,
sadece yüzde otuz beşini yaşarım..
hayatım fazlasıyla ucuz , bu yüzden ömrümün yüzde otuzunu kaplar..
hayatımda kol , ip ve birkaç düğme eksik..
hayatımın yüzde beşiyse kansızlık nöbeti eşliğinde
yarı açık , yarı baygın gözlerimle komaya adandı..
bu yüzde beşe
dada
denir..
dolayısıyla hayat ucuz ,
ölüm biraz daha kıymetli ve pahalıdır..
ancak hayat da ölüm de cezbedicidir..’


Kim Young-Ha

Bu blogdaki popüler yayınlar

1889 Şam'dan Güzel Bir Hikaye... [Kalenderi-Dehri Gezsen]

'Kadınım- Doğum(Şiir)'... Volkan Konak...

Hangi Marka Hangi Ülkenin... Meraklısına