Nerelere Gideyim... [YeniTürkü]

Bu güzel ezginin götürdüğü yere... Aşk'la.


Sağır siyah bir yorgun yol

Vur kendini sürgün ol

Aşk yolunda ölmek kolay


Sarhoş gönül dur bir dinlen

Çöz kendini kendinden

Aşk yolunda ölmek kolay


Dört yanımda dört nasihat

Az gülüş bol zayiat

Ölsem ala dayanmak zor


Senden bana zor bir miras

Bol çetrefil bol viraj

Ölsem ala dayanmak zor.

Nerelere gideyim...


Bu blogdaki popüler yayınlar

1889 Şam'dan Güzel Bir Hikaye... [Kalenderi-Dehri Gezsen]

'Kadınım- Doğum(Şiir)'... Volkan Konak...

Hangi Marka Hangi Ülkenin... Meraklısına