'Dil'imizdeki 'Yabancı' Kelimeler...
angaje: bağlamak 

agresif: saldırgan

rekreasyon: eğlenme,dinlenme

ansambl: topluluk

anakronizm:tarih yanılgısı, tarihe uymayan. 

retrospektif: dünden bugüne

antagonist:uzlaşmaz çatışma 

anekdot:fıkra,hikayecik.

rezidans:konut

apriori: öncül 

anomali: aykırılık
rezonans: tınlaşım

aposteriori:soncul 

antikite: ilk çağ. 

rodaj: alıştırma

argüman: kanıt,delil

arketip: ilk örnek

royalty: telif hakkı.

baz: temel, taban 

artikülasyon: boğumlama 

senkronizasyon: eşleme

de fakto: fiilen 

asparagas: şişirme 

haber senkron: eş zaman

demarke durum: boşta olma 

casting: oyuncu seçimi 

simülasyon: benzetim.

demonstrasyon: gösteri

destinasyon: hedef 

sinerji: görevdeşlik

ekspozisyon:serme, sergileme

diaspora: kopuntu 

sirküler: genelge,duyurum.

empoze: dayatılmış 

eksantrik: tuhaf, garip

snop:züppe

enstantane: anlık görünüş 

ekspedisyon: sefer 

spontane: kendiliğinden

fenomen: olay

eksper: uzman

tandans: eğilim.

fikşın: kurgu 

ekstrem: aşırı, uç.

topless: üstsüz

fiktif: kurmaca 

enstalasyon: yerleştirme

triyaj: eleme,ayırma

fizibilite: uygulanabilirlik. 

episot: dilim 

ültimatom: kesin uyarı.

fundamentalizm: köktencilik 
eskalasyon: tırmanış 

valör: geçerlilik

gusto: zevk 

esoterik: gizlem,gizlemli

virman: aktarım

kodifikasyon: düzenleme

fragman: parça 

volatilite: belirsizlik hali.

kolokyum: bilimsel toplantı

idefiks: saplantı

kompetitif: rekabetçi

idol: put

konfirmasyon: doğrulama 

indikatör: gösterge

konjonktür: toplu durum

irredantizm: kurtarımcılık

Bu blogdaki popüler yayınlar

1889 Şam'dan Güzel Bir Hikaye... [Kalenderi-Dehri Gezsen]

'Kadınım- Doğum(Şiir)'... Volkan Konak...

'Umudum Var'... [Jancari Campi]