'Dillere Destan' İstanbul...
Çeşitli dillerde İstanbul'a 'sesleniş'...Grekçe: Vizantion

Latince: Bizantium, Antoninya, Alma Roma, Nova Roma

Slavca: Çargrad, Konstantingrad 

Vikingce: Miklagord

Arapça: Bizantiya, el-Mahsura, Kustantina el-uzma

Selçuklular zamanında: Konstantiniyye, Mahrusa-i 
Konstantiniyye, Stambul

Osmanlıcada: Dersaadet, Deraliyye, Mahrusa-i 
Saltanat, İstanbul, İslambol, Darüs-saltanat-ı Aliyye, 
Asitane-i Aliyye, Darül-Hilafetül Aliye, 
Payitaht-ı Saltanat, Dergah-ı Mualla, Südde-i Saadet

Bu blogdaki popüler yayınlar

1889 Şam'dan Güzel Bir Hikaye... [Kalenderi-Dehri Gezsen]

'Kadınım- Doğum(Şiir)'... Volkan Konak...

Hangi Marka Hangi Ülkenin... Meraklısına