Kayıtlar

Nisan, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

'Bir Şuhi Sitemkar'... [Erkan Oğur]

'Ruh'a hitaben... 'Aşk'la...bir şuh-i sitemkâr yine saldı beni derde 


koydu nitekim başımı bin türlü kederde 


ağlar gezerim her gece, her vakt-i seherde 


sevdim seveli terk edemem hayr ile şerde 


bir misl-i melek, zat-ı peri hüsn-ü beşerde 


gül bülbüle aşık mı nedir, zârını bekler 


pervane dahi yanmak için nârını bekler 


sevdalı gönül göz yorarak yarını bekler 


sevdim seveli terk edemem hayr ile şerde 


bir misl-i melek, zat-ı peri hüsn-ü beşerde
'Düşünür'lerden İnsana Dair...

İnsanda hayallerin yerini hatıralar almaya başlamışsa, yaşlılık başlamış demektir.
James Brewer


İnsan ile insan arasında fark vardır. Bir demirden hem nal, hem de kılıç yaparlar.
Nizamî


En çok hoşumuza giden insan, kendimize benzettiğimiz insandır (Moliére). 4.) Her insan, meyvesi ile tanınır.
Martine Luther


İnsan olmasaydı, kâinat olmazdı.
H. W. Langfellow


İnsan, kendisine bir mânâ vermeye çalışan tek mahlûktur.
Albert Camus


İyilik, insanları birbirine bağlayan altın zincirdir.
Goethe


Her türlü kötülüğü yapmaya muktedir iken, kötü bir şey yapmamak: İşte, budur iyilik.
André Gide


Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir.
Heinrich Heine


Menfaat karşılığı yapılan iyilik, iyilik değildir. İyilik, sebep ve netice zincirinin dışındadır 
Tolstoy


Benlik davasını bırak-Muhabbetten olma ırak-Sevgi ile dolsun yürek-Hoşgörülü olmaya bak 
Yunus Emre


İhtirasları alt etmek, silah kuvvetiyle dünyayı hüküm altına almaktan daha çetindir.
Gandhi


Güzel ahlâk, cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve t…

Nefret ve Affetmek Üzerine... [Halil Cibran]

Başkalarını affettiğimizde biz özgürleşiriz.


Nefret yaşamdan zevk almamızı, insanların güzel yanlarını görmemizi engeller. Hiç kimse saf iyi ya da saf kötü değildir. Salt kötülükleri görmek bir süre sonra şüphe, depresyon ve umutsuzluk denizinde boğar insanı.


Nefret dolu bir yaşam, mutsuz bir yaşamdır. Affetmek insanı derinleştirir.


Affetmek için, insanın ruhsal ve zihinsel olarak kendisini hazır hissetmesi gerekir. Çünkü affetmek bir seçimdir.


Kimsenin zorlamasıyla affetmek mümkün değildir. Affetmek bir süreçtir.


Birdenbire affedişler bile bir sürecin ürünüdür.


Affetmeyi seçtiğinizde kimse size borçlanmayacaktır. Yani koşullu affetme yoktur. Diğer insanın da sizi affetmesini, değişmesini veya sizin istediğiniz gibi olmasını beklemeyin.


Affetmek bir seçimdir. Amacı sizin rahatlamanızdır, sizin özgürleşmenizdir. Nefret duyduğunuz kişinin yaşıyor ya da ölmüş olması sizin affetme sürecinde duyduğunuz acıların yoğunluğunda bir farklılık yaratmayacaktır. O acılar sizin acılarınız. 


Affetmek kolay …

Edebiyle Adabıyla Kültürüyle Rakı...

Resim
Rakının Tarihi
Rakının ilk kez nerede kimler tarafında üretildiği kesin olarak belgelerle belirlenememiştir. Acak rakının ilk kez Osmanlı topraklarında üretildiği neredeyse tüm dünya ülkelerince kabul edilmektedir. Hemen hemen tüm ansiklopedilerde rakının bir Türk içkisi olduğu belirtilir. Türk rakısı zamanla Osmanlı topraklarında yaşayan insanlarının da damak zevki ile bugünkü karakteristik özelliklerine ulaştırılmış ve üretimi tekelleştirilmiştir. Türk rakısının bugünkü özellikleri ne Yunan rakısı Uzo ne de uzak Doğu içkisi olan arakta bulunabilir. Ayrıca sakız rakısı Mastika'nın ilk kez ülkemizde üretilmiş olduğu tarihi bir gerçektir. Yunan içkisi "Tsipouro"(üzüm posası) geleneksel aile işletmelerinde, bölgeye göre farklı adlarla üretilmektedir. Tsipour, Grappa,raki gibi..Tsipouro önceleri üzüm posası için kullanılmış daha sonra destilatı için kullanılmıştır. Grappa üzüm salkımı anlamına gelen Latince bir kelimeden gelir. Bazilarina göre ilk raki Balkanlar ve Ege adala…

İnanışlar Üzerine...

Birlikte yaşayan insanlar arasında kimi zaman korkudan, kimi zaman çaresizlikten, kimi zaman da rastlantılardan doğan bir takım inanışlar vardır. Bunlara "batıl inanışlar" denir. Bu inanışlar, ilk insanın var oluşundan günümüze kadar sürüp gelmiştir. Çoğunun bilimsellikle, akılla, çağdaşlıkla ve dinsel inançla bir ilgisi yoktur. Bunlar akılla bağdaşmadığı halde yazık ki insan oğlunun gönlünden, beyninden, vicdanından sökülüp atılamamışlardır. Bu tür inanışların doğmasında kişilerin doğal yapısı etken olduğu kadar büyüklerin, kimi din görevlilerinin cehalet örneği sözlerinin de etkisi olmaktadır. İnanışlar kişiden kişiye değişmekle birlikte ortak yanları da vardır. 
Ruh, Mezarlık, Türbe ve Ziyaret Yerleri ile İlgili Halk İnançları: 
- Ziyaret yerlerindeki ağaçları kesenler çarpılır.  - Türbeden dışarıya bir şey, bir nesne götüren kişiler çarpılır.  - Mezarlığı parmağı ile işaret etmek iyi değildir. Parmakları ile işaret eden kişilerin parmakları kurur. - Kurban kesilirken hayvan d…