'Düşünür'lerden İnsana Dair...
İnsanda hayallerin yerini hatıralar almaya başlamışsa, yaşlılık başlamış demektir.
James Brewer


İnsan ile insan arasında fark vardır. Bir demirden hem nal, hem de kılıç yaparlar.
Nizamî


En çok hoşumuza giden insan, kendimize benzettiğimiz insandır (Moliére). 4.) Her insan, meyvesi ile tanınır.
Martine Luther


İnsan olmasaydı, kâinat olmazdı.
H. W. Langfellow


İnsan, kendisine bir mânâ vermeye çalışan tek mahlûktur.
Albert Camus


İyilik, insanları birbirine bağlayan altın zincirdir.
Goethe


Her türlü kötülüğü yapmaya muktedir iken, kötü bir şey yapmamak: İşte, budur iyilik.
André Gide


Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir.
Heinrich Heine


Menfaat karşılığı yapılan iyilik, iyilik değildir. İyilik, sebep ve netice zincirinin dışındadır 
Tolstoy


Benlik davasını bırak-Muhabbetten olma ırak-Sevgi ile dolsun yürek-Hoşgörülü olmaya bak 
Yunus Emre


İhtirasları alt etmek, silah kuvvetiyle dünyayı hüküm altına almaktan daha çetindir.
Gandhi


Güzel ahlâk, cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür.
Hasan-ı Basri


Kıskançlık, insanı, kötüleri değil, iyileri kötülemeye yöneltir.
F. R. Chaleaubriand


İlerleme isteği, dehâyı beslediği gibi, çekemezlik de yüreği zehirler.
Voltaire


Bir insan için Allah’ın en büyük ihsanı iyi ahlâktır. Güzel bir yüz veya nazlı bir davranış bile, kalp kötüyse, fena (kötü) ahlâkı gizleyemez.
Heinrich Heine


Davranışlar, kelimelerden daha fazla konuşur, daha çok şey ifâde eder.
Oscar Wilde


İnsanın iyisi, ruhunun yeteneklerini mükemmellik ve doğru ahlâkla uyum içinde, sürekli eyleme döken kişidir.
Aristo


Hayâ duymamak kadar utanç verici bir şey yoktur.
St. Augustus


Kötü insanlar görmek artık beni şaşırtmıyor, ancak utanmadıklarını görünce şaşıyorum.
Swift


Fazilet, ruhun güzelliğidir.
Socrates


Fazilet, cemiyet menfaatini şahsî menfaatin üstünde tutmaktır.
Montesquieu


Hak yolunun erleri, düşmanların gönüllerini bile incitmemişlerdir.
Şeyh Sâdi


İnsanlar için saadet ümidi ancak doğrulukta vardır.
Euripides


Doğruluğun en güzel meyvesi, ruh sükûnudur.
Epikuros


Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yanlış da bilinir, ama önce yanlış bilinirse, doğruya ulaşılamaz.
Fârabî


Sadelik, iyilik ve doğruluk olmayan yerde büyüklük yoktur.
Tolstoy


İnsanın kırk yaşına kadar geçen yılları bir kitap, geri kalan yılları da o kitabın eleştirisidir.
Arthur Schoppenhauer


Gençken öğreniriz, yaşlanınca anlarız.
Marie Ebner-Eschenbach


Eğer çok katı olursanız, çocuğunuzun kalbini kırarsınız, saldırgan veya çekingen bir şahsiyet ortaya çıkar. Eğer fazlaca şefkatli olursanız, çocuğunuz ana kuzusu olur. Eğer çocuğu kontrolsüz bırakırsanız, size ve topluma yabancılaşır.
Nevzat Tarhan


Disiplin, potansiyeli yeteneğe dönüştüren şekillendirici bir ateştir.
Roy Simth


Bir iyi davranışın, dünyadaki bütün güzel sözlerden daha tesirli olduğu, fıtrî olarak bilinen bir husustur.
Marvell


Nice âlimler vardır ki, hakikî bilgiden, hakikî irfandan nasipleri yoktur. Bunlar, bilgi hâfızıdır, bilgi sevgilisi değil.
Hz. Mevlana


Züht ve takvâ meziyetlerine sahip olmayan bir bilim adamı, zamanının insanları için cidden bir azâp ve fitnedir.
Yahya bin Muaz


Bilgi ve ahlâkı bir arada yoğurup olgunlaşan insan, sermayeden daha önemli bir zenginliğe sahip demektir.
Gasson


İnsan, hediyesini kalbiyle beraber vermezse, onun ne değeri vardır.
Charles Tschopp


Ne verildiği değil, nasıl verildiği önemlidir.
Corneille


Ne ve nasıl verildiği değil, belki de hangi niyetle verildiği önemlidir.
Ali Seyyar


Küçük hediyeler dostluk, büyük hediyeler sevgi meydana getirir.
Lichterberg


Malını kaybeden bir şey kaybetmiştir. Şerefini kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir.
Goethe


Tehlike ile karşılaşmamış adam, cesaret hakkındaki sorulara cevap veremez.
La Rouchefoucauld


Hiçbir şeye cesaret etmeyen, hiçbir şeye ümit beslemesin.
Schiller


Yalnız topla tüfekle değil, iradenle de cesur olacaksın. Fena şeyleri yapmamak için cesur; inandığın, doğru bildiğin şeyi yapmak için, öldürseler bile, cesur olacaksın.
H. Edibe Adıvar


Cesur olmak için de cesur imiş gibi hareket etmek, bütün irâdenizi bu gâye için kullanmak lâzımdır. Neticede, korku hissi yerini cesarete bırakır.
William James


Dünyada birçok kabiliyetli kişi, küçük bir cesaretsizlik yüzünden kaybolurlar.
Sydney Smith


Dalkavuktan sakınınız. Çünkü o insanı boş kaşıkla besler.
Cosino de Gregrio


Dalkavukluk, devlet adamlarının çevresini sarmış bir çemberdir.
Montesquieu


GENCLER, Türkiye' de âdet hâline gelmiş göstermelik işlerden kaçının.
Sırf üniversite bitirdi desinler diye, ananız, babanız Amerika’da mastır yaptı diye öğünebilsin diye yüksek öğrenime gitmeyin. Sonunda ancak kendinizi kandırırsınız. Temel gayeleriniz, kendinizin ufak çıkarları ötesinde, kendiniz dışında, bu ülke, bu ulus, Türk dünyası, Avrasya, insanlık için olsun. Yüksek hedefleriniz için çalışın. O zaman, kendi durumunuz da kendiliğinden düzelecektir. Maddiyat ile maneviyatı dengeleyin. Formülünüz “BİLİM + GÖNÜL”dür. Bu iki kanadın biri eksik olursa ne kendinize, ne de insanlığa hayrınız dokunur.


Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu


Kültür genleri, ırk genlerinden daha önemlidir. Vatanı, milleti için her türlü fedakarlığa hazır bir taban gerekiyor. Bu taban, son elli yılda hayli eritilmiş, kafası, gönlü karıştırılmış, birbirine düsen kesimler, dışa bağımlı, sahte aydınlar, içinde vatanın geleceğini düşünmeyen, daha da acısı vurdum-duymazlaşmış kalabalıklar oluşturulmuştur. Bu durumda gerçek bir önder çıkabilse bile başarılı olması pek azdır. Şimdi yapılacak iş, hızla bu toplumun yeniden kaynaşmasına, bilinçleşmesine, vatanını, milletini kendisinden önce düşünen insanların çoğalmasına önayak olmaktır.


Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu


Ey oğul (Osman Gazi), beysin; Bundan sonra öfke bize, uysallık sana; Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana; Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana.
Geçimsizlikler, çatışmalar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana; Kötü söz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlama sana.
Şeyh Edebalı


600 yıllık bir İmparatorluğun nasıl ayakta kaldığı bu felsefeden (Şeyh Edebali’ni Osman Gazi’ye yaptığı vasiyetinden) şimdi daha iyi anlaşılıyor. Kamu sorumluluğu üstlenen herkesin bu vasiyeti dikkate alması gerekir. Bunlar, ders almasını bilen herkese yol gösterici, uyarıcı ve ufuk açıcı öğütler.
Deniz Baykal


Evladım, ağzın laf ediyorsa dilinle doğru ol, sözünle doğru ol. Elinle doğru ol. Kolunu muzırda değil yardım işinde kullan. Tartıyla iş yapıyorsan terazinde, ölçüyle iş yapıyorsan metrende ve litrende doğru ol. Doğrunun doğruluğu bütün sülalesine akseder, hepsini hayra götürür.
Süleyman Hilmi Tunahan


Servetin esiri olmayınız. Yoksa o, sizi isyana sevk eder.
Hz. Ömer


anların en ağırbaşlı ve sakini, kendisine kötülük edeni affedendir.
Hz. Ömer


Allah’ın affına mazhar olan bir günahı, yüzüme vurarak beni utandırmaya çalışmayın.
Hz. Osman


Mazlumun bedduasından sakınınız.


İyi ameller, sahibini kötülüğe düşmekten korur.
Hz. Ebu Bekir


İyi insanlara zulüm edenin vay haline.


Şu üç şeyle insanların akılları denenir. Mal; Kefillik; Musibet.


Şu üç şey insanı mahveder: Cimrilik; Nefse düşkünlük; Kendini beğenmişlik
.
Şu üç şeyden utanılmaz: İnsanın misafirine hizmet etmesi; Babası ve hocası için ayağa kalkması; Az bile olsa hakkını istemek.
Hz. Ali


Elinden geleni yapmak, vazifedir. Elinden daha fazla şey gelmesi için çalışmak ise, fazilettir.
Ahmet SelimYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

1889 Şam'dan Güzel Bir Hikaye... [Kalenderi-Dehri Gezsen]

'Kadınım- Doğum(Şiir)'... Volkan Konak...

Hangi Marka Hangi Ülkenin... Meraklısına