Nostradamus'un Gerçekleşen Kehanetleri...
Artık yapacak bir şey kalmadı. Tanrı ya gidiyorum. Bir sonrakiler, dostlar ve kan kardeşler geliyor. Yatağın yanındaki sıranın üzerinde bulunacağım. Ölmüş olacağım. (Presages, 141) 


Bu, Nostradamus'un ölümünden sonraki gerçekleşen ilk kehanetidir.


Temmuz 1566 akşamı, Nostradamus, Chavigny'yle birlikteydi. Bol bol gülüştüler ve sohbet ettiler. Vedalaşırlarken arkadaşına: "Elveda dostum, yarın sabah gün doğarken artık yaşamıyor olacağım" dedi. Chavigny tatsız bir şaka yapıyor zan­netti ve gülüp geçti. Ertesi sabah erken bir saatte uyandı. Göğüsü sıkıştı. Yatağının kenarındaki sıraya ilişti ve bir daha ayağa kal kamadı. 
Yaşarken de, kehanetlerini bir başka kehanetle geleceğe miras bırakmıştı. 2. Henriye yazdığı mektubunda kehanetleri hakkında şunları söylemişti: 
"Aradan zaman geçince ve benim dünyadan ayrılmamdan sonra; yazdıklarım, yaşadığım sürede verildiği değerden çok daha değerli olacaktır. "


Nostradamus'un kristal küresi, şaşmaz değilse de halihazırda gerçekleşmiş dörtlüklerinin sayısından geleceği oldukça iyi yansıtmakta olduğu bellidir. ilerideki sayfalarda, çoğu daha önce çözülememiş veya tam olarak anlaşılamamış 350'nin üzerinde böyle dörtlük yer almaktadır. 
Bir başka deyişle, Kahin'in 942 tahmininin üçte birinden fazlası halihazırda gerçekleşmiştir. Önümüzdeki yıllarda daha kaç tanesinin gerçekleşeceği sadece tahmin edilebilir, fakat kümülatif doğrulukla yüzde 50'ye kolaylıkla erişilebilir görünüyor. Böylesi olağanüstü bir başarı oranı, kendi zamanımız için yapılan kehanetlere yeterli dikkati göstermemizi gerektirir. (daha önceki bölümlerde ana hatlarıyla açıklanan dörtlükler) 
Bu bölümde yer alan ve daha önce hayata geçmiş dörtlüklerin her biri için bir çeşit etki oranı vereceğiz. Bazı kehanetler, açıkça diğerlerinden daha gözüpektir ve gerçekleştiklerinde daha vurucudur. Bazıları hayli detaylı, bir kısmı ise biraz muğlaktır. 
10 üzerinden bir değerlendirme ile dörtlüklerin sadece 7.5 üzerinde değerlendirilenleri buraya alınmıştır, 


Dörtlük 1-3 : 
Fransa'da Devrim Kayaları Sallanıyor (I789) 


Tahtırevan hızla devrildiğinde, 
yüzler örtülecek pelerinlerle. 
Yeni insanlar Cumhuriyeti sıkıntıya sokacak; 
sonra beyazlar ve kırmızılar karşı görüşlerde.


Hemen hemen bütün yorumcular bu kehaneti, Fransız Devrimi'nin bir resmi olarak alır, "tahtırevan" (perdeli bir portatifiskemle gibi) kraliyetin sembolüdür. Pelerinle örtülü yüzler, kanlı devrim sırasında Fransa'dan göç ederken bulabildikleriyle örtün en aristokratlar olarak yorumlanır. Beyaz, Bourbon kraliyet ailesinin rengiyken; "kırmızılar", tabii ki devrimcilerdir. "Cumhuriyet" kelimesi, Nostradamus'un zamanında neredeyse hiç kullanılmadığı için dikkat çekicidir. 
Değerlendirme: 8.5 
Dörtlüğün tek zayıf yanı, açık bir coğrafık göstergenin olma­masıdır. Bu tip durumlarda Kahin, hemen hemen her zaman Fran­sa'dan bahsetmektedir. 


Dörtlük 1-4: 
Napolyon ve Papalık 


Dünyada bir hükümdar uzun süre 
barış içinde ve sağ kalamayacak: 
Sonra balık oltası kaybolacak; 
yönetimi kendi zararına olacak. 
Bu dörtlüğün konusu İmparator Napolyon'dur, Savaş felaketleriyle dolu hükümdarlığı sırasında, İmparator Papa VII. Pius'u Fransa'ya kaçırmış ve mahkum olarak tutmuştur. Onu sık sık Kilise ve toprakları üzerinde aşağılayıcı direktiflerle zorlamıştır. Dörtlüklerde "balık oltası" her zaman Papalık anlamına gelir. Napolyon, oldukça gençken, elli bir yaşında ölmüştür. 
Değerlendirme: 9 
Bu kehanetteki olaylar, Nostradamus'un zamanında beklenmeyeceği için kehanet etkileyicidir.


Dörtlük 1-8: 
Henry Işık Kentini Kurtarır


Kaç defa zapt edileceksin güneş kenti? 
Kanunlar değişken, barbar ve nafile. 
kötülük yaklaşıyor: Daha bağımlı olacaksın. 
Büyük Hadrie damarlarını iyileştirecek. 
"Güneş kenti" muhtemelen Nostradamus'un evrenin merkezi olarak değerlendirdiği Paris'tir. Bu dörtlük; eli kulağında olan ve 1562'te patlak verip IV. Henry'nin (büyük Hadrie) tam zaferine kadar otuz yıldan fazla süren Fransız din savaşları konusunda uyarır, Bu dönem boyunca kanunlar sadece kraliyet buyruklarından ibaretti ve savaşan taraflar arasındaki anlaşmalara göre değişiyordu, çoğu boşunaydı. (beyhude) IX. Charles'ın, St. Bartholomew Günü katliam direktifi kesinlikle "barbarce've: Kentin zaptı sırasında Paris, Papa'ya ve İspanyollara bağımlıydı, Fransa ve Paris, IV. Henry'nin idaresi altında mükemmel bir şekilde iyileşti. 
Değerlendirme: 9.5 
Bu çok yönlü dörtlük, bütün açılardan doğrudur ve ayrıca spesifik bir ismi (Hadrie) de içermektedir. (Kahin'in Henry için her zaman kullandığı anagram) Özellikle Nostradamus'un Henry Navarre'ın Fransız tahtına yükselişini gördüğünün bilinmesi, dörtlügün geçerliliği daha da artmaktadır.  


Dörtlük 1-9: 
Osmanlı Saldırısı


Doğu'dan Punic'in kalbi geliyor,
Libya donanmasının eşliğinde, 
Adriyatik'i ve Romulus'un (İtalya) varisterini üzmek için; 
Malta sarsılıyor ve yakındaki adalar boş. 
"Punic kalbi’nin manası, Kahin'in zamanında sadece Kuzey Afrika'daki eski Kartaca'yı (Punic) kontrol eden Osmanlı Türkleri olabilir. Osmanlılar, Adriyatik İtalya için sürekli bir tehdit oluşturmuşlar ve 16. Yüzyıl'ın sonlarında da Venedik'le savaşmışlardır. 1565'te Kuzey Afrika (Libya filosu) yardımıyla Türkler, Malta'yı aylarca ablukaya almış ve tarihsel kayıtlarda da yer alan şiddetli mücadelelerden sonra geri çekilmişlerdir. 

Değerlendirme: 9 
Bu, önemli bir pürüzün olmadığı güçlü ve özel bir dörtlüktür. 
Libya filosu, gerçekte Cezayir'dendi, Fakat antik çağlarda "Libya" terimi, bütün Kuzey Afrika yerine kullanılırdı. 


Dörtlük 1-11: 
II. Dünya Savaşında İtalyan Yenilgisi


Duygu, kalp, ayaklar ve eller 
Napoli, Leon ve Sicilya'da uyum içinde olacak: 
Kılıçlar, ateşler, sular; sonra asil Romalılar sular altında kalacak, 
öldürecek, ölecekler budalalıkları yüzünden.


Şimdiye kadar çözülememiş olmakla birlikte bu kehanet, savaşta boğulanların ve ölülerin miktarı nedeniyle muntazaman ıı. Dünya Savaşı'nda, Toranto'da ezici bir yenilgiye uğrayan İtalyan donanmasına uyar. Napoli ve Sicilya, açıkça İtalya'yı temsil eder. Mussolini'nİn Faşişt yoldaşı Franco tarafından yönetilen İspanyol eyaleti Leon ise, İspanya için şiirsel bir simge olarak kullanılmıştır. Kahin bu şekilde, iki millet arasındaki uyuma işaret eder. "Budalalıklar" yapan ise, muhtemelen birçok stratejik gaf1a ulusu felakete sürükleyen Mussolini'dir. 
Değerlendirme: 8.5 
Bu dörtlükte eleştirecek çok az şey var. Nostradamus'un muhteşem hitlerinden değilse de, önemli dörtlüklerindendir, 


Dörtlük 1-14: 
Fransız Devrimi ve Giyotin 


Tutsak insanlardan şarkılar, ilahiler ve 
prensler için ricalar, lordlar hapishanelerde tutsak. 
Gelecekte böylesi (istekler) kutsal ifadeler 
olarak alınacak başsız budalalarca. 
Bu, Kahin'in Fransız devrimi hakkında yaptığı çok sayıdaki kehanetten biridir. Dörtlük, Kral Louis ve ailesi hapsedilmişken söylenen ilahileri ve köylülerin isteklerini resmeder. "Başsız budalalar", taşkın kalabalığın sesi olan fakat daha sonra giyotinin kurbanı olan sayısız devrim lideridir.


Değerlendirme: 7.5 
Bu dörtlük, bazı açılardan muğlak olsa da, "başsız budalalar"ın devrimle ilişkisi çarpıcıdır. 


Dörtlük 1-18: 
Fransa Kuzey Afrika'yı Kaybeder.


Gallic (Fransızların) ihtilafı ve ihmali yüzünden 
bir geçit açılacak Muhammed’e: 
Senoise'de kara ve deniz kan içinde kalacak; 
Phocaen limanı (Marsilya), yelkenli ve gemilerlerle dolacak.


Bu dörtlüğü, kısmen "Senoise" referansından dolayı zor bulan uzun bir yorumcular listesi var. Böyle bir kara veya deniz yok, fakat isiın "kavganın kendisilinin tersi olabilir (Fransızca'da: se: "kendi", noise: "Kavga" anlamına gelir.) Böylece "Senoise toprağı ve denizi (kavganın kendisi) kana bulandı i şeklinde okunabilir. Fransızlar, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Cezayir'e özgürlük için yapılan İslami kampanya ile bölgeyi terketmek zorunda kaldılar. Daha sonra ise, binlerce mülteci Marsilya Limanından Fransa'yı doldurdu. 
Değerlendirme: 9 
Nostradamus'un küçük Senoise hilesi çıkartıldığında dörtlük; açık ve doğru hali ile özel bir dörtlük haline geliyor. 


Dörtlük 1- 20: 
2. Dünya Savaşında Fransa


Tours, Orleans, Blois, Angers, Reims ve Nantes
şehirleri ani bir değişimle acı çekecek 
Yabancı dilliler çadırlar kuracak; (insanların) akışı, 
oklar Rennes'e yağıyor; kara ve deniz sarsılıyor.


Sadece bir kez, bütün bu Fransız şehirleri yabancı orduların tam bir işgaliyle acı çekti. Bu, II. Dünya Savaşı boyunca Nazilerin işgalidir. Bu yüzden zaman çerçevesi açıktır. Son satır yorumcuları şaşırtır. Fakat Rennes, ünlü Normandiya yarma harekatından sonra General Patton'ın ordusu tarafından ele geçirilen ilk büyük kenttir. Normandiya'daki önemli gelişmeden sonra korkunç hava bombardımanının eşlik ettiği olay. Böylece oklar yeryüzünü sarsar (son satır). 
Değerlendirme: 7.5 
Kehanetin özü doğrudur, fakat dördüncü satırda "akış'ın bilmecemsi kullanımı şaşırtır. 


Dörtlük 1 - 23 : 
St.Quentin Savaşı (I. Dünya Savaşı) 


Üçüncü ayda, güneş yükselir, 
Domuz ve Leopar Mars’ın meydanlarında savaşır. 
Yorgun Leopar, gözlerini kaldırır gökyüzüne, güneşin etrafında 
oynayan bir kartal görür. 
Bu dörtlüğü, Waterloo Savaşı'na uyarlama gayretleri oldu, fakat bu savaş Mart'ta değil Haziran'daydı. Dörtlük, i. Dünya Savaşı'nın doruk noktasını oluşturan çatışmalardan, 1918'in 2 ı Martı 'nda şafakta başlayan St. Quentin'e daha çok uymaktadır. Britanya Aslanı (Fransızlar tarafından leopar denilmiştir) Alman


"Domuz"u tarafından kötü bir şekilde yaralandı, fakat Britanyalılar, Almanlar'ın kendilerini denize dökmesinden kurtuldular. Tükenmiş İngilizler, Amerika'nın (kartal) batı cephesine, birlik göndererek durumu değiştirmesiyle hayat buldular. 
Dereceleme: 8 
Dörtlüğün şiirsel yanı çok iyidir, fakat bazı hassaslık kayı­plarına yol açar.


Dörtlük 1- 24 : 
Napolyon İtalya'da


Yeni şehirde, suçlamaya karşı düşünceli. 
av kuşu kendini gökyüzüne sunmaya gelecek: 
Zaferden sonra esirler bağışlanacak: 
Cremona ve Mantua büyük acı çekecek.  
Büyük İtalyan savaşı sırasında genç General Bonaparte, 
(gerçekten bir "av kuşu') Vila Nova'ya (yeni şehir) ulaştı. Yükselen popülaritesinden çekindiği ve sürekli kavga ettiği Fransız Direktör­lüğü tarafından suçlanma endişesi taşıyordu. Karargahlarla ilişkileri ve bütün mücadelesi cüretkar riskler almasıyla (gökyüzüne sunma) belirlenmişti; bu da Napolyon'un "şanslı biri" olduğunu is­patlıyordu. Mantua kuşatması'ndaki zaferinden sonra, Napolyon esirlere iyi davranmıştı. 
Dereceleme: 8.5 
Cremona, Korsikalı'nın İtalya savaşında, Mantua'dan daha çok acı çekti; bununla birlikte dikkate değer bir kehanettir.


Dörtlük 1- 25 : 
XII. Pius ve ÖLÜ Deniz Tomarları


Uzun süreden beri saklı kayıp bulundu: 
rahip (pasteur) şereflendirildi: 
Ayın tam devri bitmeden 
diğer rüzgarlar tarafından şerefine leke sürüldü. 


Bazı yorumcular, Fransızca Pasteur kelimesi ile Louis Pasteur arasında ilişki kurmaya kalkmış, fakat başarılı olamamışlardır. Çünkü Pasteur'ün şerefıne asla herhangi bir şekilde leke sürülmemiştir. "Pasteur", muhtemelen Papadır. İlk satır anahtardır ve Kutsal kitaba ait en önemli parçalar olan "Ölü Deniz Tomarları "nın 1947'de, XII. Pius'un yönetimi sırasındaki keşfini ima etmektedir. Pius, zekası ve dindarlığı ile elde ettiği güçlü prestijiriden yararlanmış, fakat Yahudilere yönelik Nazi zulmüne yeterince karşı çıkmadığı için itibar kaybetmişti. Pius'nun yıldızının sönüşü, IL Dünya Savaşı'ndan sonra (18.6 yıl) ayın bir devri içinde başlamıştır. 
Değerlendirme: 8.5 
Biraz soyut görünse de, bu dörtlük tümüyle doğrudur. 


Dörtlük 1 - 38 : 
Kaptanin istenenden Uzun Kalışı


Fırtınalı denizlerde tuhaf bir gemi. bilinmeyen limana yaklaşacak. 
Arkasından, hırsızlık ve ölüm 
palmiye ağacının işaretlerine rağmen: 
Nasihat geç verilir.  


Şimdiye kadar çözülememesine rağmen, bu şiir Kaptan James Cook'un 1779'da, Havai'de talihsiz karaya çıkışının açık bir tasviridir, Fırtınalı kuzeybatı Amerika kıyısında yapılan keşiften sonra, Cook Havaii adalarına yöneldi ve Büyük Ada'yı (Havai) keşfetti. Başta karşılanması dostçaydı, (palmiye dalı) fakat sonra yanlış anlaşılmalar ve karşılıklı hırsızlık olayları oldu. Cook, gemisiyle uzaklaşmasına rağmen kötü hava koşulları yüzünden geri dönmek zorunda kalmıştı. Karaya çıkışından hemen sonra, çalınmış küçük bir bot yüzünden çıkan tartışmada, Cook ve adamlarından dördü bir grup Havaili tarafından öldürüldü. 
Derecelendirme: 9 
Şüphesiz, Cook'un adamlarından biri, bu şanssiz olay sırasında bildiğinden şaşmaz kaptana "nasihat" vermiştir, Belli ki nasihat dinlenmiş, fakat uygulanmamıştır. 


Dörtlük 1-31: 
II. Dünya Savaşı 


Gaul'de savaşlar yıllarca sürecek, 
Castulo (İspanya) hükümdarı yolunun sonunda: 
Sükunete ulaşmamış zafer üç büyüğe taç giydirecek; , Kartal, Horoz, Ay, Aslan, Güneş işaretlendi. (büyük oranda etkilendi) 
İspanyol hükümdarı satırı, 1931'de Kral Alphonso kovulduğunda çözülmüştü, Sekiz yıl sonra 2. Dünya Savaşı baş gösterdi ve Fransa istila edildi. Fakat savaşın sonunda "üç büyüğün" zaferi görüldü. Roosevelt, Churchill ve Stalin. "Sükunete erişmemiş bir zafer’di, çünkü arkasından Soğuk Savaş geldi. "Kartal, Horoz ve Aslan" Birleşik Devletler, Fransa ve Britanya'dır. "Ay" ve "Güneş" Türiye'dir.


Derecelendirme: 7.5 
Ortalamanın üzerindeki bu kehanet, İspanyol monarşisinin 1975 yılında yeniden kurulması üzerine az da olsa zayıflamıştır. 


Dörtlük 1-32: 
Bonapart'ın Son Yılları 


Büyük imparator gönderilecek 
yakında hızla büyüyecek olan küçük bir yere: 
Küçük bir ülkede minicik bir yerin 
ortasına asasını bırakacak. 
Napolyon'un büyük imparatorluğu, 1814 yılındaki yenilgisinin ardından minicik Elbe Adası'yla sınırlanmış, fakat bu uzun sürmemiştir. Napolyon, Elbe'dan kaçtığında nüfuzu artmış ve Paris'te iktidarı yeniden kurmuştur. Waterloo'dan sonra Korsikalı, bir kez daha "asa"sını sürekli olarak bıraktığı küçük ada, St. Helena'de tutulmuştur. 
Değerlendirme: 7.5 
Bu dörtlük oldukça iyi işlemektedir, fakat oldukça mecazidir, Son iki satırın gerçekten Elba'yi mi yoksa St. Helena'i mi anlattığı açık olmamakta birlikte, ikincisi daha uygun görünmektedir. 
Dörtlük 1-33: 
Antwerp Kuşatması 


Geniş düzlüğün büyük köprüsünün yakınında,
büyük Aslan imparatorluk güçleri 
sade kentin dışında, düşüşe neden olacak. 
Korku nedeniyle kapılar ona açılacak.


Daha önceki yorumcular, çözümü konusunda pek şanslı olmasalar da, bu dörtlük, yetenekli bir kişi olan Alexander Famese'ye ve 1584 Antwerp kuşatmasına çarpıcı bir şekilde uyar. Farnese, İspanyol Hollandası ' ndaki Protestan ayaklanmasını bastırmak için Kral Philip'e yol göstermişti, Birçok küçük kent kapısını açmış ve Antwerp ("sade" Hollanda Protestanları'nın yaşam tarzı yüzünden) kuşatmasından önce teslim olmuştu. Farnese sahilde, Antwerp'e destek hattını kesmek için, Scheldt Nehri boyunca kocaman bir köprü oluşturdu. Sonuç olarak korkunç bir açlık başgösterdi ve kent teslim oldu. 
Değerlendirme: 9.5. 
Bu tahmin pek çoğundan daha detaylıdır ve bütün açılardan doğrudur. 
Dörtlük 1 - 35: 
Fransa'da, 2. Henri'nin Ölümü


Genç aslan yaşlı olanı yenecek dôvüşte.
Gözünü altın kafesten çıkartacak: 
iki yara bir kişide, 
sonra korkunç bir acıyla ölecek. 
Bu ünlü dörtlük. Henri 11'nin Nostradamus'un Centuries'inin yayınlanmasından birkaç yıl sonra, Kont Montgomery ile yaptığı bir düello sonucunda ölümünü tasvir eder. Genç Montgomery mızrağını Henri'nin miğferine sapladı ve bir gözünü çıkarttı. Kral en feksiyon yerleşmesi sonucu geçirdiği acılı günlerden sonra öldü.
"İki yara bir kişide" sözü ile enfeksiyondan ikinci bir yara olarak bahsedilmektedir. Bu kehanet, Nostradamus'un isminin duyulmasına ve dikkatlerin ona çevrilmesine neden olmuştur. 
Dörtlük 1 - 37 : 
Pearl Harbor 


Güneş batmadan hemen önce savaş sürerken 
büyük insanlar şüphe içinde: 
Yıkılmış, liman kentinden cevap yok; 
köprü ve mezar iki tuhaf yerde. 
Bu açık dörtlük, ilginç bir şekilde günümüze kadar çözülemeden kalmıştır. Yükselen güneş, Japonya'nın simgesiydi, Fakat Pearl Harbor'a yapılan saldırı büyük bir hataydı. Ve kısa zamanda güneşin batmasına neden oldu. Birleşik Devletler, bu saldırıya kadar, savaşa katılmakta kararsızdı. Müttefikleri desteklemekle birlikte savaşa girmeye isteksizdi. Harbor'a yapılan sürpriz saldırı çok yıkıcıydı ve Amerikan kuvvetleri hemen karşı saldırıya geçemedi. Son satır, daha sonra eşi olmayan bir anıta ve denizaltı mezarına dönüştürüleri Arizona'daki harp gemisine işaret eder. "Köprü", geminin köprüsüdür ve tuhaf bir şekilde suyun altındadır. 


Bu kehanet açık, spesifik ve neredeyse kusursuzdur.


( Nostradamus / Gerçekleşen ve Gerçekleşmesi Beklenen Kehanetleri - R.W.Velch )
Aşağıda yazılı olanlarda Peygamber Efendimizin 'Gerçekleşen' Hadis-i Şerif'leridir:


Fırat Nehrinin suyu kesilecek, depremler ve seller artacak, cinayetler ve uyuşturucu artacak, Irak üçe bölünecek, Irak ve İran savaşacak ve yenen taraf olmayacak, insanların hayatı uzayacak, Irak’da bir ordu kaybolacak, Bağdat alevlerle yok edilecek, Irak’ın para birimi kalkacak, ekonomi çökecek, çift kuyruklu yıldız çıkacak, tozlu dumanlı çok büyük bir fitne yaşanacak (11 Eylül terör olayları), uzayda bir insan eli gözükecek, Şam ve Mısır melikleri öldürülecek, dünya kuraklıkla boğuşacak, bir kuyruklu yıldız çıkacak ( Halley), Afganistan işgal edilecek, Kabe’ye kanlı bir baskın yapılacak.
Bu blogdaki popüler yayınlar

1889 Şam'dan Güzel Bir Hikaye... [Kalenderi-Dehri Gezsen]

'Kadınım- Doğum(Şiir)'... Volkan Konak...

Hangi Marka Hangi Ülkenin... Meraklısına