'Ankara'nın Bağları'... [Coşkun Direk]


"Ankara'nın bağları, büklüm büklüm yol-suzluk-ları!.. İnsan, sinirden gülebiliyor ya; şu an bu olaylardan dolayı o haldeyim...

ya da

ya da


Yorumlar