batı'nın Soykırımları!..


Kendi insanlık dışı olaylarını örtmektir tek sebeb ermeni lobisi!!!


İspanyol ve Amerikalıların yerlilere uyguladığı soykırım
1492 yılında Kristof Kolomb’un ayak bastığında nüfusu 8 milyon olan Arawaks yerlilerinin sayısı 22 yıl içinde 28 bine indi. Amerika kıtasında öldürülen yerli sayısı 40 milyon civarında tahmin ediliyor.    

İngilizlerin Avustralyalı yerlilere uyguladığı soykırım
İngilizler, Avustralya’da yerli halk olan Aborjinleri katlettiler.750 bin Aborjinden geriye 31 bin kişi kaldı.

            Almanların Batı Afrika’da Namibyalılara uyguladığı soykırım  
Almanlar 1891 yılında işgal ettiği Namibya’daki zengin altın ve zümrüt madenlerini ele geçirmek amacıyla resmen katliam yaptılar. Yaklaşık 132 bin yerliden geriye 15 bin kişi kaldı.

            Almanların Yahudi ve Çingenelere uyguladığı soykırım
Almanlar 1933-1945 yılları arasında Büyük Alman İmparatorluğunu kurmak ve üstün Alman ırkını yaratmak amacıyla başta Yahudiler ve Çingeneler olmak üzere 21 milyon insanı topluca kurşuna dizerek, toplama kamplarında fırınlarda yakarak ve gaz odalarında zehirleyerek soykırıma uğrattılar.

            Amerikalı ve İngilizlerin Almanlara uyguladığı soykırım
Amerikalılar ve İngilizler Almanların savaşı kaybetmelerinin ardından, Dresden kentine sığınan Alman göçmenlerin üstüne 3 gün bomba yağdırdılar ve yaklaşık 200 bin masumu katlettiler.

             Amerikalıların Japonlara ve Iraklılara uyguladığı soykırım
Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombaları yüzünden 250 bin insan bir anda öldü. Saddam’ı yok etmek amacıyla Irak’ı işgal eden Amerika şuana kadar 1 Milyon masum Iraklıyı katletti.

            Amerikalıların Vietnam, Kamboçya ve Laos’ ta yaptığı Soykırım
Amerika’nın Kennedy, Johnson ve Richard Nixon’un başkanlık dönemlerinde Toplam 5 milyon Vietnamlı öldürüldü. Ayrıca ülkelerinin sömürüsüne karşı çıkan 1 milyon Kamboçyalı ve Laos’lu soykırıma uğradı.

            Ermenilerin Türklere uyguladığı soykırımlar: 1897-1915 yılları arasında 523.955 Türk katledildi.

            Fransa’nın Cezayir ve Arnavutluk’ta uyguladığı soykırımlar
Charles De Gaulle (1954-1962) döneminde Fransızlar 1 milyon Cezayirliyi katlettiler. Ayrıca Arnavutluk’u işgal ederek binlerce Arnavut’u katlettiler. 

            Danimarkalıların Alman Mültecilere uyguladığı soykırımlar
Rus ordusundan kaçan 250 bin alman mülteci Danimarka’ya sığındı.  Toplama kampında binlercesi öldü.

            Rumların Kıbrıs’ta Türklere uyguladığı soykırım
İngilizler 1912-1974 yılları arasında Kıbrıs adasında Rumların ENOSİS’i gerçekleştirmelerine göz yumup Türklere saldırttılar. Binlerce Türk’ün ölmesine ve 25 bin Türk evlerini terk etmek zorunda kaldı.

            Bulgarların Türklere karşı uyguladıkları Etnik ve Kültürel soykırım
1970-1989 yılları arasında Bulgar hükümeti Bulgarlaştırma adı altında 1,5 Türk, Pomak ve Çingene’ye karşı bir asimilasyon kampanyası başlattı. 310 bin Türk’ün zorla isimleri değiştirildi. Türkçe eğitim ve sünnet gibi dini vazifeler yasaklandı. 1000 Türk Belene kampına gönderildi. 360 bin Türk Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı. 

            Belçikalıların Kongolulara yaptığı soykırım
Belçika sömürmek için girdiği Kongo’da 1908 yılına kadar 10 milyon Kongoluyu katletti.

            İngiltere’nin Hindistan ve Kenya’da yaptığı soykırımlar
İngiltere sömürmek amacıyla girdiği Hindistan’da 1876 yılına kadar 25 milyon insanı katletti.
İngiltere sömürü amacıyla girdiği Kenya’da 300 bin insanın ölümünden sorumlu tutuldu.

            İtalya’nın Etiyopya’ da yaptığı soykırım
İtalya sömürü amacıyla girdiği Etiyopya’ da işgale direnen 200 bin insanı katletti.

            Sırpların Boşnaklara yaptığı soykırımlar
Sırplar Boşnaklara saldırıp 250 bin Boşnağı katlettiler.2,5 milyon Boşnak evlerini terk etti.

            Portekiz Angola’da yaptığı soykırımlar
Portekizler sömürmek acıyla girdiği Angola’da 10 bin Afrikalıyı katletti.

            Köle ticareti yapan batılıların zencilere yaptığı soykırımlar
Amerika kıtasında yalnızca A.B.D.’de 50 milyon zenci yaşıyor. Batılı köle tacirleri 1 köle yakalamak için en az 10 Afrikalıyı atlettiler. Bu da en az 500 milyon Afrikalının öldürüldüğünün ispatıdır. 

           Rusların Türk ve diğer milletlere yaptığı soykırımlar
Ruslar 1850’li yıllardan başlayarak işgal ettiği Orta Asya’da ülkelerini savunan milyonlarca Türk’ü katletti.

Bunu 1 ve 2. Dünya savaşı sonrasında öldürülen milyonlarca Türk, Kafkas milletleri ve Ruslar takip etti.
            SONSÖZ; 6000 bin yıllık Türk tarihinde hiçbir tane kara leke yoktur. Kendilerini uygar gören Batılı milletlerin geçmişleri insanlık dışı katliamlarla doludur ve elleri kanlıdır.
            Ey sözde uygar Avrupalı ülkeler, siz önce Asya’da, Afrika’da, Amerika ve Avrupa’da katlettiğiniz milyonlarca, masum insanın hesabını verin de, ondan sonra gelin ERMENİ meselesini konuşalım.

Selçuk Silsüpür

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

1889 Şam'dan Güzel Bir Hikaye... [Kalenderi-Dehri Gezsen]

'Kadınım- Doğum(Şiir)'... Volkan Konak...

Hangi Marka Hangi Ülkenin... Meraklısına