'Hak Bir Gönül Verdi Bana'... [Yunus Emre]


Hak, bir gönül verdi bana; gönlümde kayboldum; Aşk'la... Uyandım, hayatın tokadıyla... Öğrendim; derdim, Gönlüm; dermanım Aşk; düşmanım hayat... 
Hak bir gönül verdi bana 
Ha demeden hayrân olur 
Bir dem gelir şâdân olur 
Bir dem gelir giryân olur 

Bir dem sanasın kış gibi 
Şol zemheri olmuş gibi 
Bir dem beşâretden doğar 
Hoş bağ ile bostân olur 

Bir dem gelir söyleyemez 
Bir sözü şerh eyleyemez 
Bir dem dilinden dür döker 
Dertlilere dermân olur 

Bir dem çıkar arş üzere 
Bir dem iner taht-es-serâ 
Bir dem sanasın katredir 
Bir dem taşar ummân olur 

Bir dem cehâletde kalır 
Hiç nesneyi bilmez olur 
Bir dem dalar hikmetlere 
Câlînus u Lokmân olur 

Bir dem dev olur yâ peri 
Vîrâneler olur yeri 
Bir dem uçar Belkîs ile 
Sultân-ı ins ü cân olur 

Bir dem varır mescidlere 
Yüz sürer anda yerlere 
Bir dem varır deyre girer 
İncil okur ruhbân olur 

Bir dem gelir Îsâ gibi 
Ölmüşleri diri kılar 
Bir dem girer kibr evine 
Fir'avn ile Hâmân olur 

Bir dem döner Cebrâil'e 
Rahmet saçar her mahfile 
Bir dem gelir gümrâh olur 
Miskin Yunus hayrân olur


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

1889 Şam'dan Güzel Bir Hikaye... [Kalenderi-Dehri Gezsen]

'Kadınım- Doğum(Şiir)'... Volkan Konak...

Hangi Marka Hangi Ülkenin... Meraklısına