İnsan Hakları Evrensel Güldürgesi #Stolk


Tüm insanların sahip olduğu, ama bazen kullanamadığı hak ve özgürlükler var. Medine sözleşmesi'nden Magna Carta'ya, İngiliz Yurttaş Hakları Beyannamesi'nden Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, ve son olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne, temel hak ve özgürlükler insanların tarihi boyunca mücadele verdiği bir konu oldu. 


Yorumlar